Eye Shader

Jane Iredale

Eye Shader

$23
Eye Liner/Brow

Jane Iredale

Eye Liner/Brow

$19
Eye Contour

Jane Iredale

Eye Contour

$23
Dome

Jane Iredale

Dome

$49
Detail

Jane Iredale

Detail

$15.50
Deluxe Spoolie

Jane Iredale

Deluxe Spoolie

$10
Deluxe Shader

Jane Iredale

Deluxe Shader

$31
Crease

Jane Iredale

Crease

$25
Contour

Jane Iredale

Contour

$57
Chisel Shader

Jane Iredale

Chisel Shader

$29
Chisel Powder Brush

Jane Iredale

Chisel Powder Brush

$41
Camouflage

Jane Iredale

Camouflage

$25
Blending/Contouring

Jane Iredale

Blending/Contouring

$53
Blending

Jane Iredale

Blending

$47
Bent Liner

Jane Iredale

Bent Liner

$20
Angle Liner/Brow

Jane Iredale

Angle Liner/Brow

$18
GreatShape Contour Kits

Jane Iredale

GreatShape Contour Kits

$63
Starter Kits

Jane Iredale

Starter Kits

$80
Lip Fixation

Jane Iredale

Lip Fixation

$39
Puremoist Lipstick

Jane Iredale

Puremoist Lipstick

$31
Puregloss Lip Gloss

Jane Iredale

Puregloss Lip Gloss

$31

Recently viewed